5 bước xây dựng một thương hiệu mạnh – Brasol

Thương hiệu hiện là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, ngay cả với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Người ta nhắc đến thương hiệu như là một yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong điều kiện kinh tế hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng phát triển. Thương hiệu được coi là một tài sản vô hình, có giá lớn của doanh nghiệp. Chúng tôi xin điếm ra 5 bước cơ bản để...
Read More

Clear-Cut Systems Of South Africa Supplements – Updated

To be a small town being filled from different directions, our cells undergo identical stress by free-radicals. A lot of these substances can result in instant cellular aging and DNA denaturing causing damaging fatal cancers. Vitamin C is usually amongst the top antioxidants. The richest supply of Vitamin supplement C is a really berries; not every fruit. This article discus t...
Read More

1000+ dự án thiết kế logo chuyên nghiệp

Logo có vai trò vô cùng quan trọng với một thương hiệu, một doanh nghiệp muốn xây dựng chỗ đứng và hình ảnh của mình trên thị trường, nó được coi là bộ mặt đại diện cho doanh nghiệp, sản phẩm của bạn. Với một doanh nghiệp mới thành lập, một thương hiệu mới ra mắt thị trường, logo sẽ là bước khởi đầu để khởi động dự án xây dựng thương hiệu của bạn. Một mẫu thiết kế logo chuyê...
Read More